مجموعه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی گلدونه اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

آدرس آمادگی و پیش دبستان گلدونه:

اصفهان - خیابان چهار باغ بالا
خیابان کاخ سعادت آباد غربی
نبش بن بست فرهاد

تلفن :    36672164-031

آدرس دبستان دخترانه پژوهش محور گلدونه:

اصفهان - خیابانشریعتی شرقی

بعد از بانک آینده- پلاک 29

تلفن :    36290620-031