مجموعه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی گلدونه اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

اتاق ژیمناستیک

آدرس آمادگی و پیش دبستان گلدونه:

اصفهان - خیابان چهار باغ بالا
خیابان کاخ سعادت آباد غربی
نبش بن بست فرهاد

تلفن :    36672164-031

آدرس دبستان دخترانه پژوهش محور گلدونه:

اصفهان - خیابان توحید جنوبی
ابتدای خیابان شهید موحدی نیا (قزلباش)

تلفن :    36214493-031